מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

4880 ערך מספר

adresar (fr.) v.

שלח, מען, פנה אל

aderesar

3360

שירה קלאסית ודרמה

kualos entre el repozo son al Dio aderesados. (Gaon, Poezias)

ספרות תורנית

I sovre la kavesera de la sia avia almenara de oro bien aderesada kon todos sus aparejos i siete kanyas en eya (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

kuando se desperta de manyana i va avrir sus ojos le dizen los malahim tus ojos a eskuentra kataran i tus parparos aderesaran eskuentra ti (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

רומנים ועיתונות

Eya le adreso una karta ke metio mas de tres mezes para arrivar a Fransia (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Del sirkulario adresado del Vatikan a todos los governos del mundo se rezume ke debasho el santo de santedad kristiana del papa se eskonde su vieja aborresion por los djudios (La Amerika, 1917)

el doktor meneava la kavesa de una manera segura en respondiendo kon moderasion a las kuestiones ke suksesevamente le adresavan sovre el estado de su malato la mas parte de los invitados (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

adresandose al karrosier el le disho de yevarlo asta la estasion de Lion (El Alakran, Tel Aviv 1954)

esta adreso un saludo amigal a los tres paseadores i se alesho prestamente (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

El tribunal adereso la demanda al patriarka Avraam. Este ultimo respondio: Visto ke la persona en kestion tenia todos los senyales de Djudio i ke ya fue admitido en el paraizo, el no puedia restituirlo por no azer un exempio. (El Djugeton, Const. 1908)

alos ijos komo alos padres, a los unos i a los otros, les adresamos muestras mas sincheras felisitasiones (La Epoka, Sal. 1900)

Konosiendo i el tambien parfaktamente la lengua franseza le adreso la palavra i ansi una kaloroza konversasion se angajo entre los dos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

yo no tengo menester de konoser vuestros echos, no es a mi ke vos vos vash a adresar, es al espirto [=esprito] (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)