מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

4170 ערך מספר

admeter v.

קיבל, הסכים, הודה

admeter su kulpabilidad

להודות באשמה

admitir

4330

רומנים ועיתונות

Admetiendo ke Izidor era hamal, ma tenia tambien ke era muncho despierto en saviduria (harif) . (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

yo no admeteria nunka ke unas observasiones (nasihat) semejantes vengan de vuestra parte (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

yo no admeteria nunka ke unas observasiones (nasihat) semejantes vengan de vuestra parte (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)