מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

38160 ערך מספר

arreskovdarse v. refl.

נרגע, הפיג מתיחותו, התרגע, נח, הסב, נשען על מרפקו

akovdarse

12790

reskovdar/se

403130