מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

3760 ערך מספר

adjektivo m.

תואר השם, שם תואר

adjetivo

3840