מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

35860 ערך מספר

arredondear v.

עיגל; פישט

arrodondonear

40080

redondear

395080