מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

339970 ערך מספר

olgansa/olgansia f.

נופש, מנוחה, עֹנֶג

no ayar olgansa

אינו מוצא מנוח לנפשו

afolgantamiento

6770

פתגמים

De mi patata no tengas olgansa

שירה קלאסית ודרמה

Akumpliendo mi ovligo tornare ami olgansa (Gaon, Poezias)

bola por preturas manka de olgansa (Gaon, Poezias)

volve por preturas manka de olgansa (Gaon, Poezias)

la veluntad puede prender su olgansa (Gaon, Poezias)

Es El ke nos ara topar la olgansa. (La segunda Ester, 1911)

Onde toparan estos repozo i olgansa (La segunda Ester, 1911)

קופלאס

esta es la olgansa i la eredasion ke non ay fin a su bondad i su ermozura (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

ספרות תורנית

kien ke non le es bueno en su sivdad, ke se vaya a sivdad otra por topar olgansa por su alma (Pele Yoets I, Viena 1870)

תנ"ך, משנה ומדרש

I azien aolgantamiento de espirito a su kreador (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

manyana es la olgansa de shabat santo a A': lo ke tenesh ke kozer, kozeldo oy, i lo ke tenesh ke kozinar, kozinaldo, i todo lo ke sovrare, deshaldo para vozotros en guardia asta la manyana. (Biblia, Const. 1873)