מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumim



אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

33100 ערך מספר

ardiente adj.

לוהט, יוקד, בוער, מתלקח; נלהב, להוט, קנאי

agua ardiente

ערק, יי''ש

adriente

4920

שירה קלאסית ודרמה

Yo no veo en mi nasion alguno tan ardiente (La segunda Ester, 1911)

תנ"ך, משנה ומדרש

i ayi avia una mashala ardiendo ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, i de tajamiento amargo; (Biblia, Const. 1873)

רומנים ועיתונות

kon una aspirasion ardiente verso la vida de los sensos (La dam o kamelia)

la djimenea no echava mas flamas, ma era ainda yena de brazas ardientes (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)