מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

33090 ערך מספר

ardidura f.

כוויה; שריפה

adridura

4910