מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

278340 ערך מספר

kuchiyar v.

פצע, דקר בסכין, תקע סכין, נעץ סכין; חתך בסכין

akuchiar

13320