מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

2550 ערך מספר

achake m.

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

achakes ke

מאחר ש-, בגלל ש-

achakes de

בשל, בגלל, בעטיו של, מאחר ש-, בגלל ש-

bushkar achakes

לחפש תרוצים, לבקש אמתלה, לבקש עילה (לריב)

kon achakes

בתרוצים

achak

2530

פתגמים

No ay muerte sin achake

ספרות תורנית

Goy ke aze algun konbite por algun achake de boda ke kazo al ijo i konbido a los djudios de la sivdad, aunke komen i beven kada uno de lo suyo i sus servisiales sirviendo delantre de eyos kon todo esto es pekado (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

רומנים ועיתונות

yo ire otro dia onde el baron i kon preteksto (achake) de demandarle algunas kozas yo examinare la kaza kon sus entradas i salidas (El prove doktor, Const. 1904)

De onde merkatesh este tosigo, i kual achake datesh para prokurarvolo? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

un despachio de Paris aze saver ke la bursa de esta sivdad se topa en ezitasion (no saviendose determinar) achakes ke se avla de un nuevo emprestimo ke la Fransia va kitar en plasa (El Tiempo. Const. 1874)