מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

253260 ערך מספר

kidear (t.) v.

העז; סרב (לאדם קרוב), נזף/ גער במישהו שבד''כ נענים לו; בזבז כסף

kidear (t.) parás (t.)

בזבז כסף על תענוגות

no kidear (t.)

חסך, לא בזבז

akidear

11660