מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

246820 ערך מספר

kavakar v.

חפר, עדר, כרה; ניקב, קדח; ירד לעומק

akavakar v.

11200

שירה קלאסית ודרמה

Lavora kon la pala, kavaka kon la chapa, s'aboka, s'alevanta, el dia no s'eskapa! ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

קופלאס

las tomava a una a una, las kavakava kon el dedo, (Gizados de berendjena, siglo 18)

Kuando suvio su veluntad desperto su luz santa, kavako sus kavakaduras kon klaredad alta (Donme, sig 18)

Se espandio el filo santo kavako en gulgata (Donme, sig 18)

ספרות תורנית

en loke enpesaron a kavakar el monturo oyeron gritos de debasho dela tierra (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

תנ"ך, משנה ומדרש

i tomaras dos piedras de oniks i kavakaras sovre eyas los nombres de los ijos de Israel (Biblia, Const. 1873)

komo kavakaduras de siyo kavakaras las dos piedras … rodeadas de kastones de oro las aras (Biblia, Const. 1873)