מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

2310 ערך מספר

abudaraho m.

קוויאר יבש, ביצי דגים מיובשות

abotarho

1700

abudaranu

2320

abutarano

2440

abutargo

2450

butargo (fr.)

83130

קופלאס

Uvrizikas de ternera, ava, mansana i pera, avgotaraho sin sera porke es bueno para bever. (Mandjares de Purim, sig. 18)