מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

217710 ערך מספר

huz (ebr.) m.

בית שימוש, בית הכבוד, בית כסא (חוץ)

ir al juz

ללכת לשירותים

ahuz (ebr.)

10050