מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

209590 ערך מספר

guezmear v.

רחרח; הריח, נתן ריח; העלה ריח רע, הבאיש, העלה צחנה

aguezmar

9290

guesmear

208970