מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

19240 ערך מספר

alora (it.) adv.

ובכן

alora (it.) ke

מאחר ש-, הואיל ו-, היות ש-

alaora

14170

ספרות תורנית

Ke alora fueron ovligados la famiya de Maymon de partir a Erets-Israel en el mez de Iyar del anyo 4925. (El Gid,1967)

Es alora ke yo dechizi i dishe: apozare mi providensia en este datilar, me enramare kon sus ramas, i entonses seran tus rejidores komo los razimos dela parra, ke el fruto ke sale de eyos, ke es el vino, es muy ekselente ke alegra al Dio i ala djente; (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Vate detras de los uzos de tus padres i enbeza a tus ijos segiir sus kaminos , i alora tu seras meresiente de ser mas estimada i mas arriva de resto de los puevlos[...] (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Alora izo su kastigerio en forma de shir (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

es alora ke ribi David fue ovligado de fuyir de sivdad en sivdad para salvar a su alma (El gid, Istanbul 1967)

רומנים ועיתונות

alora terniamos las reglas de una lingua ermoza i puedriamos render muestras ideas mas klaramente i kon mas elegansa (La Epoka, Sal. 1875)

Rishard mostro alora loke el era reelmente i un haragan (tembel), un korredor detras de mujeres dezonestas, un borrachon [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

Alora Nantes levanto los ojos mas en alto sovre Paris. Mirando en las eskuridades, sovre las kayes, las kalejas, kalejones, de la parte siedra, aklarandose de flamas tremlantes del gas (Nantes, Tel Aviv 1952)

i nos es imposivle de fraguar un lugar para este djenero de personas, siendo estamos seguro ke no se topan munchas. i alora, kualo azerlo? (El Djugeton, Const. 1908)