מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

1920 ערך מספר

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

abevrar

790

קופלאס

Tambien mando abevrar kon atuendos finos no merese de yerrar ni ke manke vino (Purim, De-Fes, sig. 18)

ספרות תורנית

I akeya noche izo konbite grande a ditos mil barraganes suyos i kito los vazos de oro del bet amikdash para bever vino kon la reina i abevrava a sus donzeyas i sus barraganes (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

תנ"ך, משנה ומדרש

i tambien por abrevar todo simiente ke komia de el i toda fruta de la tierra (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

רומנים ועיתונות

Oyeme buen djidio, de aki endelantre, fin al kavo de su vida, tienes una devda de kiviut a este nasido, de abrevarlo siempre de baldes de tus mijores vinos. (Otniel Hodja, 2002)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

de los muy altos montes kon sus tezoros de yelo i nieve ke van deritiendose de kontino, salen akeos grandes rios ke no solamente abevran los kampos sino son grandes kaminos para las naves (La eskalera, Const. 1888)