מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

1900 ערך מספר

abrevador m.

משקה הצאן

abevrador

770