מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

184830 ערך מספר

fatigado adj.

עייף, יגע, לאה, תשוש; שאינו חש בטוב; סובל מעצירות

afatigado

5470

רומנים ועיתונות

El se asento pezgadamente sovre la unika sia de su kamareta, kansado i fatigado, (Nantes, Tel Aviv 1952)