מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

16840 ערך מספר

alhenya f.

חינה, כופר (צבע אדום)

noche de alhenya

ליל החינה

hena

215540

פתגמים

Pleito de ermanos, alhenia de manos

תנ"ך, משנה ומדרש

Razimo de hena es mi kerido para mi en las vinyas de En Gedi (Biblia, Const. 1873)