מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

155760 ערך מספר

enladinar v.

תרגם ללאדינו, תרגם ללשון מובנת

aladinar

13890