מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

14870 ערך מספר

alborotar/alborotear v.

הקים מהומה, הרעיש, השתולל; יצא משגרה; הרס, השחית

alborotarse v. refl.

14880

תנ"ך, משנה ומדרש

I enbio saetas i los esparzio, relampago i los alboroto (Biblia, Const. 1873)

רומנים ועיתונות

su boz era tanto armonioza ke eya alboroto todo mi kuerpo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)