מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

14730 ערך מספר

albersiar v.

בישר, הביא בשורה טובה

abirsiar

880