מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

1450 ערך מספר

abonamiento m.

הימנות/חתימה (על כתב עת וכו')

abonamento

1440