מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

129850 ערך מספר

djunta f.

ישיבה, התכנסות, מועצה; קבוצה, חבורה; זוג, צמד; יחסי מין

adjunta

4030

שירה קלאסית ודרמה

a la adjunta, afin ke vos diga kon biervos muy klaros, (Odisea)

Yama a los bravos Ahayos a una adjunta amanyana, (Odisea)

al Olimpos, al palasio de Zeus, tenian adjunta. (Odisea)

ספרות תורנית

Ke tuvo de azer el Dio b''h despues ke le dio todo modo de rikeza, a ke karar ke no le mankava nada tanto en oro komo en plata i djoyas i revanyos de karneros i djuntas de vakas, asegun ke es savido? (Lel Shimurim, 1819)

el partisipava a la adjunta del komite de las kuatro sivdades (El gid, Istanbul 1967)

תנ"ך, משנה ומדרש

non palasio i non monte de almiskle; non djunta i non atorgamiento; non linpieza i non esparzimiento ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

רומנים ועיתונות

eyos se adjuntavan en adjunta i se demandavan a ken ian embiar akel anyo al servisio militar (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

la vijita del kzar en Fransia fue anunsiada ofisialmente al konsilio delos ministros en su djunta de viernes ultimo (El Tiempo, Const. 1896)

esta kuvierta gazeoza se yama atmosfera i la djunta de sus gazes se yama el aire (La eskalera, Const. 1888)