מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

12290 ערך מספר

akonchar v.

הכניס סדר, סידר ערך (חדר)

akonchugar un fecho/ un kazamiento/ un kontrato

להביא עסק/שידוך/חוזה לידי מימוש

akonchugar

12300

akunchar

13550