מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

10630 ערך מספר

aizlar v.

בודד (לבודד)

aislar

10610