מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

10615 ערך מספר

aizlado adj.

מבודד, עזוב

aislado

10590

רומנים ועיתונות

Estava mas aizlado ke un naufragado sovre una duba en medio del oseano. (El Princhipiko, 2010)