מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

10090 ערך מספר

aidadiko adj.

מבוגר למדי (נאמר באירוניה למתפאר בצעירותו)

idadiko

217990