חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

98430 ערך מספר

entrada numero 98430

demudar v.

שינה, החליף; החוויר, שינה פניו, השתנה, עבר תמורה; נפגם, התקלקל

demodar/se

98060

desmudar (2)

108175קופלאס Koplas


No vidi en mi vida ningun mundo, las yagas de mi, sienpre no demudo, veluntad de mi Dio es fondo fondo (Donme, sig 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke ninguno sea lisensiado de pujar ni menguar, ni trokar, ni demudar ninguna avla (Meam Loez Bereshit)

los tres ya les demudo sus karas i ya se enpesaron a tenblar enteros i ir de aki para aki (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)שאלות ותשובות Responsa


vino el arel dito a bever kave en muestra uda i lo traimos sovre palavras a ver si demudava las palavras de un dia a otro (Amar Shelomo, Sal. 1864)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


esta demanda echa de parte el abogado al mizeravle matador, lo feria komo un golpe de rayo, su fizionomia se empesava a demudar (El prove doktor, Const. 1904)ספרות עממית Literatura popular


Ken vos demudo la kara i ken vos demudo la kolor? (Blanka Flor)

O vo la demudo el aire o vo la demudo el sol? (Blanka Flor)