חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

97240 ערך מספר

entrada numero 97240

delivrar (fr.) v.

שחרר, חילץ, גאל

delivrar (fr.) el empiego

לפנות את המקום/את התפקידרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El arsenal de Marsella resivio el orden i los lavoradores se metieron ala ovra kon engajamiento de delivrarlas, la una despues de sinko mezes i la otra tres mezes mas tadre ainda. (Leonidas el nadador, 1911)

Prezentando al guardian la karta de introduksion (bilieto para entrar) ke me avia seido delivrada por el doktor el dia de antes, yo entri adientro, (El muerto ke esta bivo, 1912)

vino a los anyos de ser nona, delivro el serbo la Bosna, i eya, la chika yahudinka de shalvarlia duspues feredjé, i mas tarde el chapeo, se adapto a todos los rejimes kon la elastisidat de su rasa! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)ספרות עממית Literatura popular


Uno de los djellates se konsintio i disho, ke eyos no tienen dirito de delivrar al kondanado sin orden de las autoridades. (Sipure Sefarad)