חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

9700 ערך מספר

entrada numero 9700

ahastrón/alhastrón- komer ahastrón por las pachás (t.)

לאכול בצורה מופרזת

excessively eating