חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

96330 ערך מספר

entrada numero 96330

deklarasión f.

גילוי דעת, הצהרה, הכרזה; באור, הבהרה

deklarasiones falsas

הצהרות שקריותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


El minustro salio kon deklarasion (Moscona)

Diksionario de la lingua santa kon la deklarasion de kada biervo en la lingua sefardi (Moscona)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


El comienҫo de nuestro dicho, e el declaramiento de nuestra, boca, somos adebdados de alabar e de honrrar al Señor Dios poderoso e glorioso, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Esta es la declaraҫión de los dies mandamientos. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Esta deklarasion deve ser echa personalmente i kon akto ofisial delante el Prezidente de la komunidad i del Gran Rabino (La boz de oriente, 1931)

El avia tomado del governo una deklarasion komo kual en kavzo de reushita, kero dezir de rebivimiento del brigante despues la djustisia no lo iva persegiir i el iva poder bivir libramente komo un simple inosente. (El muerto ke esta bivo, 1912)

ma agora, segun vuestras deklarasiones, i ke nozotros estamos konvensidos de sus verdad, nos azias un plazer en no rendiendoselo, siendo vos puedo asegurar ke no tenemos lugar mezmo en ge'hinam para este karar de peor espesia, (El Djugeton, Const. 1908)

la deklarasion de falita deve alesharlo prestamente de la bursa al miembro (El Tiempo. Const. 1874)

todo mubahyadji en estado de falita devra en los tres dias de despues la deklarasion de falita depozitar su bilanso al komite de la bursa (El Tiempo. Const. 1874)ספרות עממית Literatura popular


El rey kedo maraviyado de este hidush i se metio a pensar komo responder a la deklarasion de este mehoram: (Sipure Sefarad)