חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

94060 ערך מספר

entrada numero 94060

davka (ebr.) adv.

דווקא, במיוחד

dafka (ebr.)

90640ספרות תורנית Literatura relijioza


I savresh ke kon sus maasim tovim tuvo zehut de no ir a su kaza otro ke noche de shabat davka, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

no puede komer ni bever antes ke diga tefila afilu salep o chay no puede bever otro ke kave davka (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)שאלות ותשובות Responsa


toda la azienda ke tengo ... la desho para Rahel ija de Sim'on por su servitud ke me asistio, para ke le sierva por su kazamiento davka sin ke ninguno le pueda demandar nada (Mihtam le-David, Sal. 1772)ספרות עממית Literatura popular


Huerte Haim! Diz ke la merkates dafka para burlarte de mi! (Sipure Sefarad)

kuando ya se faltavan 3 mezes para el echo eskrivio el rav 1 karta temeroza i la afirmo i se la dio en mano de 1 shaliah i le enkomendo: mira esta karta no la des en mano ajena sino en su mano davka (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para mordidura de kelev loko davka en el presipio ke ate bien djunto a su mordidura komo tres dedos mas abasho i ke korte la mordidura, i si la ferida es deskuvierta ke non es en lugar eskondido estonses ke non korte del todo i tiene de menester ke sea (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para detener la sangre de la milá o de la nariz : ke tome kashka de guevo i ay dizientes davká de guevo ke salieron poyos i ke la keme por seniza i ke meta (manus. Papo, Sarajevo 1840)