חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

9280 ערך מספר

entrada numero 9280

aguerio m.

כמות גדולה של מים

large amount of waterדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Para lavar es aguerio ke se va! (Moscona)