חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

8420 ערך מספר

entrada numero 8420

agresión f.

מעשה תוקפנות, מעשה אלימות

an act of aggression, an act of violenceרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


La Lishkat Avoda Akelalit ke akompliche una fonksion publika de la mas grande importansa por la repartision de lavoro a los ke estan sin echo, fue el objeto de agresiones de parte de estos ultimos. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

Nozotros nos adresamos por esto a todos los lavoradores ke pasan por la Lishkat Avoda afin ke ekspliken a sus kompanieros ke deven de abstenersen de agresiones semejantes ke danyan sus intereses i los intereses de todos los lavoradores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

Otro yerro viene imediatamente despues, en la primera linya del manifesto, onde es uzada la palavra ??agressivnes ? (tomada del inglez) en lugar de ??agresion?? o ??agresividad??. (Aki Yerushalayim, 2019)