חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

8420 ערך מספר

entrada numero 8420

agresión f.

מעשה תוקפנות, מעשה אלימותרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


La Lishkat Avoda Akelalit ke akompliche una fonksion publika de la mas grande importansa por la repartision de lavoro a los ke estan sin echo, fue el objeto de agresiones de parte de estos ultimos. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

Nozotros nos adresamos por esto a todos los lavoradores ke pasan por la Lishkat Avoda afin ke ekspliken a sus kompanieros ke deven de abstenersen de agresiones semejantes ke danyan sus intereses i los intereses de todos los lavoradores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

Otro yerro viene imediatamente despues, en la primera linya del manifesto, onde es uzada la palavra ??agressivnes ? (tomada del inglez) en lugar de ??agresion?? o ??agresividad??. (Aki Yerushalayim, 2019)