חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

8350 ערך מספר

entrada numero 8350

agrear/agrearse v./v refl.

החמיץ; קלקל את היחסים; התרגז

se le agreo el estómago

''התהפכו מעיו''

agrear el estómago

לגרום למצב רוח רעדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Ni es.huegra ni kunyada ni vizina agreada (Moscona)

Mos agreimos (Moscona)

La kol se agreo (Moscona)

el vino deshado desta­pado se agrea (Nehama)

estos dos ermanos se agrearon entre eyos (Nehama)

no se puede favlar kon el, al punto se agrea (Nehama)

estuvo kontente en pri­mero del lavoro ke le fizieron, ma se le agreó el estomago kuando sintió lo ke devía de pagar (Nehama)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


por loke so venturozo de ver ke los anyos de sufriensa no agrearon tu alma, deshame apretarte la mano (El Alakran, Tel Aviv 1954)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula: el ke kere ke non se le agree el vino ke meta en la boka de la bota un atuendo de barro nuevo yeno de agua (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si metera seniza de las parreras i ay dizientes seniza de ojas de parrera en vino ke se agreo se torna a melezinar (manus. Papo, Sarajevo 1840)