חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

83050 ערך מספר

entrada numero 83050

búshkida f.

חיפוש; חקירה

bushkamiento

82930

búshkeda/bushkedad

83040

bushkita

83060שאלות ותשובות Responsa


i me konto Adji Merkado: fui en bushkida de estos djidios i los topi alos sinko djidios enterrados en Karada (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

i tomimos kaik i fuimos kaminando a oriya de la mar en sus bushkidas de estos djidios (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

vamos en bushkida de tres djidios ke mataron (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

yo los vidi a estos djidios, ke vinieron en bushkida de eyos, matados i echados uno enriva de otro i el de debasho era de barva ruvia viejo (Mihtav Shelomo, Sal. 1855)

me disheron los togarmim: es mintira! ke no vas porke te rovaron sino vas [en] bushkida del cholak ('Hon Rav, Sal.(1777תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i komo vino este livro a mano de Talmay, meldo en el i plugo en sus ojos muncho, i peshkiro en el kon su sensia , i prevo i ayo su bushkida , i desho de sovre el todos livros ke apanyaron a el (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


sus amigos, estavan a la bushkida de skandalos, (La dam o kamelia)

El mezmo de su arivo a Paris se metio en bushkida de un echo. (Nantes, Tel Aviv 1952)

en aziendo agora apelo yo no esto seguro de ganar, ma en aziendo bushkidas kon gastar moneda puede ser parvengo a topar algunas provas (El prove doktor, Const. 1904)

la polisia se metio en bushkida (El Alakran, Tel Aviv 1954)

kijendo fuyir de sus bushkidas, se resfuyo i se eskondio en la kamara de un otel (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

Toda la ravia, de sus dos mezes de bushkidas` le vino al korason. (Nantes, Tel Aviv 1952)

ma todavia grandes bushkidas se estan aziendo por deskuvrir el kometedor de esta terrivle matansina (El Tiempo. Const. 1874)ספרות עממית Literatura popular


esta djente kitava su existensia arrodeando las kazas en búshkeda de kozas viejas por las kualas pagavan presios simbólikos a djente ke kerian dezbarasarsen de embarasos. (Sipure Sefarad)