חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

8280 ערך מספר

entrada numero 8280

agraviozo adj.

מעליב, פוגע; מזיק, משחית

insulting, hurtful; harmful, destructive