חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

7990 ערך מספר

entrada numero 7990

agozar (1) v.

טילטל; נדנד, עירסל

to shake; to swing, to rockתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kuando agozare mi reluziente espada, i mi mano travare de djuisio, (Biblia, Const. 1873)