חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

7680 ערך מספר

entrada numero 7680

agayas f. pl.

שקדים (בגרון)

throat tonsils

apretar las agayas a uno

לדחוק מישהו אל הקיר, ללחוץ עליו

apretarse las agayas

להיות לחוץ מבחינה כספית

se abolían las agayas

המחיר גבוה מדי (קשה לבלוע אותו)

agaleyas

7640דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Este zuro largo ya me apreto las agayas! (Moscona)

Kortar las agayas (Moscona)