חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

7655 ערך מספר

entrada numero 7655

agata f.

שבו (מאבני החושן)

Shevo (one of the stones of the breastplate)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i el terser orden una ligura, una agata i un ametisto, i el kuarto orden un krisolito, i un oniks i un jaspe (Biblia, Const. 1873)