חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

75940 ערך מספר

entrada numero 75940

borrachez f.

שיכרות; שתיינות

azer pasar la borrachez

גרם לו להתפכח משכרונוספרות תורנית Literatura relijioza


Se aleshe muncho el ombre de la borraches (Shevet musar, Const. 1740)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


En este lugar, templo de la borrachez i la alegria, las unikas keshas konosidas eran akeas del borrachon ke no resivio bastante presto su vazo de raki, (Otniel Hodja, 2002)ספרות עממית Literatura popular


i de su grande borraches no supo ni kuando se echo ni kuando se alevanto, i paso la ora kon eya noche entera. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para sanedad de el ojo: ke se guarde de fumo i de polvo i el aver ke sale de la kalor o de el frio i de mucho yorar i el mirar mucho en kozas blankas o menudas i de borraches i de es.huenyo muncho i de komidas agras komo dezir sevoyas ajos i hardal i de kozas saladas i el fumo de la pes aguza la vista i deveda la lagrima i kita la sarna de el ojo (manus. Papo, Sarajevo 1840)