חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

68850 ערך מספר

entrada numero 68850

bihlal (ebr.) prep.

בין היתר, בכלל הדברים; לדוגמא

biglal (ebr.)

68820ספרות תורנית Literatura relijioza


uvihlal avia un djidio shastre alto ke me azia hismet en Saloniki (Yede David, 1867)

I bihlal se akesho don Vidal por lo ke disho Jeronimo ke kijo dezir ke si non eskuchan, seran afinados (Shevet Yeuda, Viena 1859)

i bihlal, ke seya el ombre arresentado en todos sus echos, tanto en servimiento de el Sh.Yit., tanto en kozas de el mundo (Pele Yoets I, Viena 1870)שאלות ותשובות Responsa


a el lado muestro estavan muchachikaz djugando, i bihlal estava ,ha-yetoma Ester (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

en loke entri dedientro del kaik topi ocho o nueve yuldjis i bihlalam avia dos djidios i un aref kiardji (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

bihlal del lakirdi me kontaron una desgrasia de un djidio selanikli ke estava i lo enbarkaron de Rodes ke estava hazino i komia muncha pasa i bevia muncho raki (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

uvihlal avia un djidio shastre alto ke me azia hismet en Saloniki i me adjidei porke lo mataron (Yede David, Sal. 1867)ספרות עממית Literatura popular


i darso el papa sien mil desonramientos i bihlal de esto ke vamos a azer no es por matar alma h[as] v[ehalila], sino por vengar la [?] de Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)