חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

6780 ערך מספר

entrada numero 6780

afolgantar v.

נח, נפש, מצא מנוח; התענגסגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para dolor de podagra ke es mal de piernas ke tome sevo de kavron i ke meskle kon sangre de kavras i estierkol de kavras ke se ate en los pies i le amahara la dolor i afolgantara (manus. Papo, Sarajevo 1840)