חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

67005 ערך מספר

entrada numero 67005

betoh de (ebr.)

בתוך ה-, תוך כדיקופלאס Koplas


Zakay de Avraam betoh de la komida le fue avlando: muestro ijo se engrandesio sin saver lo ke enkomendo el Dio alavado lo yevare a la yeshiva por anbezarle lo ovligado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)שאלות ותשובות Responsa


ke estava lakirdi entre eyos u-betoh de lakirdi demandaron ditos tabakes a un tabak de eyos ke se fue a Zagora ? ama se engleneo muncho en Zagora ('Hon Rav, Sal.(1777סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para la mujer ke mueve movitos: ke tome un guevo ke salio de el el poyo i ke lo keme por seniza i ke le de a eya a bever betoh de algun beveraje antes ke enprenye (manus. Papo, Sarajevo 1840)

non es pertenesiente para abevrar a la kriatura vino afilu ke ya es grandeziko asta ke pasen sovre el 20 anios i betoh de este zeman non es pertenesiente de ensagrarlo i non para dalde purgas i ke non komen munchas fritas ni kezo ni leche ni munchas komidas a tal ke non se le konkrien lunbrizes en la tripa (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para eres de tiralanya deayno ken ke komio tiralanya i el esta abufado: ke tome ravano arraspado i ke meskle kon miel tova i ke meta betoh de panyos de lino i ke lo meta en la abufasion en el eres (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Eskrivieron los mekubalim: ay de akavidar ke non se aparten este de este betoh de yoro ke eya es kavza de sekana grande i si non le puede ser para detenerse, ke yore antes del espartimiento (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para dolor de potagra: ke tome ojas de sa[m]buko, ke meta sovre las brazas asta ke se kayenten bien, despues ke las echa betoh de vinagre blanko i bueno i huerte i ke se meta sovre lugar de la dolor, se melezinara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para los pies abufados de muncho kaminar: ke meta betoh de su sapato un guevo entero kon kashka i ke kamine (manus. Papo, Sarajevo 1840)

preva para saver si es metsora esta eya mostrasion kelalit para todo modo de lepra ke lo ensangren kon izmel en su braso i ke meta 3 granos de sal betoh de la sangre im 'hushhatu ze'hu vaday metsora (manus. Papo, Sarajevo 1840)