חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

66920 ערך מספר

entrada numero 66920

bet amikdash (ebr.)

בית המקדשקופלאס Koplas


Damos, Senyor, tu bendision kon la buena kondision; amostramos tu salvasion de el bet mikdash Ariel. (El Dio alto)ספרות תורנית Literatura relijioza


I la razon de esto es ke ayi en kapitulo 4 esta avlando por lo pasado, por el tiempo del mishkan i el bet amikdash, i ayi tuvo menester de dezir estos biervos de 'Los pasientes en los lirios', (M''L Kantar de los Kantares,1899)

kuando asetensio el Sh.Yit. por destruir el bet amikdash le disho al malah Gavriel: toma dos brazas i arrondja a la sivdad de Yerushalayim (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Por esto se le afirmo la maldision a Haman i sus ijos ke fueron enforkados en el madero del bet amikdash por avizo ke todo el mal les vino porke baldaron la fragua del bet amikdash (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Por pekado ke esbivlo los kelim del bet amikdash (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

anoche sali por vertir aguas i vide el sol en medio dia, i alevante los ojos i vide a ti bolando por el aver i espandido sovre el bet 'ha-mikdash komo ora una (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

vino el shamash de Bet amikdash, i era enemigo de los djidios, i vino ende mi i bezo a mis manos (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

ke enkomendo el Sh.Yit. de fraguar bet a-mikdash ke es una kaza santa i apropiada para ayegar korbanot (Meshivat nefesh I , Const. 1743)