חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

64700 ערך מספר

entrada numero 64700

beemod (ebr.) f. pl.

בהמותקופלאס Koplas


i los shales mas alavados ke de lana son ilados de beemot son treskilados, las ke kaminan en la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


I siendo ke todas las beemot i hayot se kriaron de tierra godra i dura, (Meam Loez Bereshit)

I veresh ke en la kriyansa de las beemot i hayot no dize afar (Meam Loez Bereshit)

si es ke akometeran tal koza be-emet ke ya salieron de kelal de djente i sierto son mas negros ke las beemot (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


En el dia sejeno dela kriansa de el mundo izo kitar el Sh.yit. de la tierra todo modo de beemot zeharim i nekevot (P. R. Eliezer,1876)

i kuando la vestia Nimrod dita vestimienta se akojian kuantas beemot i hayot i venian i se enkorvavan delantre de Nimrod ke se les entendia (P. R. Eliezer, 1876)ספרות עממית Literatura popular


ke era en fondo del kurtijo serka la yasla de las beemot. (Sipure Sefarad)