חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

64680 ערך מספר

entrada numero 64680

beemá (ebr.) f.

בהמה, חיה, בעל חיים;''בהמה'' - כינוי לשוטה

bemá (ebr.)

65550ספרות תורנית Literatura relijioza


lo mizmo lo akontesio a el rey Avimeleh por kavza de Sara se le serraron los ojos i la boka i la nariz i resto de lugares ke non podian tomar resfolgo tanto eyos tanto sus beemot (Meam Loez Shemot I)

toda la djente i beemot i resto de kriansas ke avian serka de Aaron supeto se incheron de piojos komo ke uviera un anyo ke estuvieron en la galea (Meam Loez Shemot I)

kuando traian los korbanot a degoyar le pasavan la alka sovre la garganta de la beema i enkashavan la otra punta en punta en la tierra i despues la degoyavan (Meshivat nefesh I , Const. 1743)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Diziendo esto, se aserko del azno, i kon muncha prestez i adjile, dezato el freno de la beema i lo metio en su kavesa. (Otniel Hodja, 2002)

Entre tanto, abasho de la beema i la libero. (Otniel Hodja, 2002)ספרות עממית Literatura popular


I vido ke, ek, sus karas komo figura de beema, i se estremesio el novio i se aturvo (Sipure Noraot,1885)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para leche de beema ke se le danyo la leche: ke la safumeen kon gueso de kavayo o kon gueso de peger (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para ke se melezina la beema ke esta hazina ke le agan una kortadura en la oreja i otra en la kola (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para las chinchas: ke unte por los burakos leche de beema (manus. Papo, Sarajevo 1840)