חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

6305 ערך מספר

entrada numero 6305

afirmado adj.

חתום

sealed

el afirmado abasho

החתום מטהשאלות ותשובות Responsa


atorgo yo el afirmado abasho komo yevo de Shim'on 950 reales, los 700 van por mi kuento de Shim'on i los 260 van por mi kuento i es el aharayut sovre mi i el aharayut de los 700 es sovre el (Responsa Yom Tov Tsahalon, Venezia 1694)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


yo el afirmado abasho deklaro kualmente mi moneda depozitada en la banka de sinyor Valker Parlamper, suviendo a la suma de 17 miliones de frankos me fue remetida i no tengo mas ningun dar i aver kon el (El prove doktor, Const. 1904)

i savesh lektores komo son afirmados todos estos ''mozotros'' ke azen kreer a una kuantedad de eskrividores mas numerozos ke las estreas delos sielos (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


i disheron: el remedio ke te podemos azer es ke te damos una karta afirmada de todos los rabanim i los gevirim (manus. Papo, Sarajevo 1840)